W ostatnich czasach coraz większym zainteresowaniem cieszy się budżet obywatelski – http://budzet-obywatelski.pl/. Kiedy pierwotnie wchodził w życie, w wielu regionach był przez mieszkańców ignorowany i traktowany jako kolejna obietnica bez pokrycia. Kiedy jednak postanowienia budżetu obywatelskiego zostały zrealizowane, a ich efekty stały się widoczne, namacalne i odczuwalne, mieszkańcy danych regionów nabrali olbrzymiego zaufania i sympatii do tej formy samostanowienia i teraz tłumnie biorą udział w głosowaniu.

Czym jest budżet obywatelski?

Budżet obywatelski to inicjatywa, która na celu ma włączenie obywatela – mieszkańca danego rejonu, do bezpośredniego i czynnego brania udziału w podejmowaniu decyzji dotyczących rodzajów inwestycji, na które władza lokalna powinna przeznaczyć fundusze. To szansa realnego samostanowienia mieszkańców i wpływania na losy, rozwój i uatrakcyjnianie własnej społeczności i regionu. Taka forma udziału we władzy samorządowej każdego mieszkańca, to prawdziwa szansa decydowania o sobie oraz swoich bliskich.

Jak działa ten projekt?

W ramach założenia projektu władza samorządowa przygotowuje listę kilkudziesięciu inicjatyw dotyczących zmian w danym regionie (może to być np. budowa chodnika, przebudowa skrzyżowania, postawienie siłowni zewnętrznych czy rewitalizacja jakiegoś obiektu/budynku), a mieszkańcy oddają głos na kilka pomysłów, które ich zdaniem powinny być zrealizowane. Kilka inicjatyw, które uzyskają największą ilość głosów mieszkańców, zostaną przeprowadzone. O tym, ile pomysłów może dojść do skutku decydują możliwości lokalnej władzy.